Holster & Green är en Malmöbaserad koncept- och designstudio som arbetar tvärdisciplinärt med att curera varumärken – tillgängliggöra uppdragsgivares idéer och önskemål, skapa strategier, belysa innehåll och visuellt befästa dem genom ägbara identiteter. Att curera varumärken handlar sällan om att uppfinna något nytt, utan om att sätta kundens idéer och strategier i rätt sammanhang och använda design som verktyg för dess utveckling.

 

Holster & Green rör sig obekymrat mellan kommersiella och kulturella världar och uppdrag – en av deras styrkorna och en del av affärsidén. Med en systematisk och problemlösande arbetsmodell korsas beröringspunkter inom både näringsliv och kultur i processen att sammanföra innehåll och värden för att curera hållbara varumärken.

 

Från och med 2023 finns vi som Studio Holster respektive Green Studio och du kan fortsätta anlita oss som innan eller var och en av oss för sig. Du är varmt välkommen oavsett!

 

Holster & Green is a Malmö-based concept and design studio working interdisciplinary with curating brands. Curating brands is rarely about inventing something new, but rather putting the client’s ideas and strategies in the right context and using design as a tool for its development. Holster & Green create strategies, highlight content and visually consolidate them through unique identities.

 

Holster & Green moves in-between commercial and cultural worlds and missions. This is one of their strengths and a part of their business idea. With a systematic and problem-solving work model, touch points in both business worlds and cultural fields are combined in the process of bringing content and values together to curate sustainable brands.

 

As of 2023 we exist as Studio Holster and Green Studio. You are warmly welcome to commission us just like before, or one of us separately.


Studio Holster & Green Studio
Västergatan 18a/Föreningsgatan 43
Malmö, Sweden
@holstergreen
@green_studio_swe
@studiobundeena


Linda Holster – Curator & Content
linda@studioholster.se
+46 733 60 16 56


Michaela Green – Design Director
michaela@holstergreen.se
+46 730 22 79 63

 

 

 

November 9, 2023 — News

 

The book by Our Office, editing and design by us, is soon out! Can be pre-ordered at Arvinius+Orfeus October 27, 2023 — News

Malmö Konstmuseum pop-up “My New Museum?” and their hand crafted newsletter is up and running.April 9, 2021 — Portrait #3

Alexandra Giertz, kommunikationsansvarig på Moderna Museet Malmö

 

H•G: Vad är mest spännande med ditt nya jobb?

A.G: Moderna Museet Malmö är en del av Moderna Museet som funnits sedan sent 50-tal. Organisationens historia, omfattande konstsamlingar av och kapacitet att förmedla konstupplevelser tycker jag är helt fantastisk. Samtidigt har Moderna Museet Malmö en unik situation som ett nytt museum (öppnade 2009), placerat i en stad och en region som sjuder av energi, nytänkande och mångfald. I skärningspunkten mellan kunskapsfylld tradition och nyfiken förnyelse triggas jag allra mest.

 

H•G: Hur tror du museets position som plats förändras framöver?

A.G: Det är väldigt roligt att göra tankeexperiment kring vad ett konstmuseum kommer att vara om fem år. Med den digitalisering av visningar och programpunkter som skett under året tror jag att framtidens museum kommer att vara både en fysisk och virtuell plats – med utställningar curerade på olika sätt för olika kanaler.

Om jag får drömma lite så hoppas jag att det fysiska museet även kommer att kunna erbjuda det rakt motsatta – rum där man är helt nedkopplad från digital kommunikation och istället får en chans, i ett ibland kanske på gränsen till överdigitaliserat samhälle, att bara översköljas av konsten utan yttre distraktioner.

 

H•G: Vad vill du göra, som kommunikationsansvarig på museet?

A.G: Jag ser fram emot att arbeta med olika projekt som syftar till att i ännu högre grad väcka intresse för museet som plats för alla och konst som något som kan ge upplevelser på olika plan. Modern och samtida konst kan ibland uppfattas som svår – jag tror att det är vanligt att tro att det krävs bakgrundskunskap för att förstå konst eller se på konst på ”rätt” sätt. Jag vill att vi ska bli ännu mer inkluderande i vår kommunikation och lyckas visa att museet är en plats för spännande möten, energiinjektioner, nya tankar, visuella lyckosprång och inspiration – var du än är i livet och vilken historia du än bär på.

 

H•G: Vart kommer du från innan du hamnade här?

A.G: Jag har tidigare varit marknadsansvarig för Cullbergbaletten och arbetat framför allt internationellt med marknadsföring och PR i olika delar av världen. 2013 flyttade jag med min familj till Indien där vi bodde i några år innan vi 2016 flyttade till Förenade Arabemiraten. I Indien startade jag ett kläd- och skomärke som jag drev fram till sommaren 2020 då vi flyttade tillbaka till Sverige och bosatte oss i Skåne. Under åren utomlands plockade jag också upp studier i konstvetenskap på distans till Uppsala universitet och kompletterade min tidigare examen i strategisk kommunikation med en fil kand i konstvetenskap.

 

Drömutställningar: En dröm – och något som Moderna Museet redan arbetar med –  är fler utställningar med konstnärer från andra delar av välden än väst. Jag känner mig enormt priviligierad som har fått chansen att uppleva mycket spännande konst i både Indien och Mellanöstern och blivit strakt berörd av konstens kraft i samhällen i förändring.

 

 November 27, 2019 — Studio portrait Nr 2

Peter Westrup, Photographer, Malmö, Sweden

 

Westrup (1974) is a Malmö based photographer who has documented the city’s change and modernization with his camera since the late 1990s. He has a broad spectrum of assignments, both commercial and self-initiated projects.

 

A hard working photographer when it comes to capturing human presence and personality in portraits. His field of work is both local and international, where both natural images and people’s everyday lives are documented. It turns out he also do assignments for advertising, editorial, products and some food as well.

 

He is now a part of our studio at Davidshall and we do look forward to exiting project together upcoming spring. We do love that Peter has one foot int the modern digital world of photography and the other in the more traditional part of the craft. Along with him came also his photo lab and we do love the smell of liquids from the darkroom and the Ilford photopaper boxes that lays around the office.

 

He currently has a small exhibition showing the eastern port of Malmö, documented through his lens. Can be seen in the windows at Davidshall until February 2020. Find his work on www.peterwestrup.se and his world on Instagram/peterwestrup