Under två år har vi varit upphandlade av ArkDes som en av de studios som tar hand om formgivning och kommunikation av deras utställningar. Projektet här är deras utställning under 2023 "Om: Arkitektur. Tham & Videgård". En av Sveriges mest namnkunnig arktiektbyråer Tham & Videgård tog fram ett glasgolv indelat i 108 kvadratiska boxar på 2x2 meter och en halvmeter djupa. Ovanpå glaset rörde besökarna sig fritt i rummet och ta del av materialet under deras fötter – en retrospektiv över deras projekt under 20 års tid.

Utställningsrummet ställde höga krav på det tryckta materialet i lådorna, som blev vår utgångspunkt för den kvadratiska form vi sedan använde för att kommunicera i entrén där tryck och film användes i kombination, och externa såväl tryckta som digitala kanaler och filmgrafik.

Utställningskoncept: Tham & Videgård
Grafiskt koncept och design: HolsterGreen Studio
Översiktsbilder på utställning: Åke E:son Lindman


For two years we have been one of a few design studios delivering graphic material for the exhibitions at ArkDes (Architecture & Design Center). The project shown here is "On: Architecture, Tham & Videgård". One of the most influential architectural studios in Sweden at the moment – Tham & Videgård – developed a large scale glass floor resting on 108 boxes, each 2 x 2 meters and 50cm deep. On top of the glass visitors moved around above a retrospective of their work during 20 years time.

The exhibition concept demanded a special care of the presentation of the graphic content inside the boxes, which also steered the concept of the design of the communicative material on all channels using a combination of moving and still material.

Exhibition concept: Tham & Videgård
Graphic concept and design: HolsterGreen Studio
Overview images of the exhibition: Åke E:son Lindman
ArkDes
Meyenberg Soap & Scent
Media Evolution Report
Mivitotal/Midsona
Exobe
Hall of Femmes #9 & #10
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Absolut Home/Pernod Ricard
Salix & Lazar
Malmö Live
Klubb Kom In
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Klinta Trädgård
PassionIce Sweden


Archive / Arkiv

Probi/Midsona
Essity Baby/Libero Hygiene
Salvequick
Essity Baby/Libero Diapers
One-to-Hundred, Functional Foods
Studio1833
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk FormFoto/Photo: Åke E:son Lindman
Foto/Photo: Åke E:son Lindman