Besökscentret för Absolut vodka ligger i Skånska Åhus, intill den historiska spritfabriken. När Pernod-Ricard uppdaterar vodka-varumärket behöver även denna hemvist följa med och samtidigt skruva åt sitt egna uttryck. En tydlig igenkänning är ett måste, men profilen kräver ändå sin särskillnad i förhållande till modervarumärket.

Utveckling av varumärkesplattform, logotyp, nytt emblem, verktygslåda med kompletterande färgpalett och penseldrag för att forma landskap samt art direction.

Foto: Peter Westrup


The brand home of Absolut Vodka is placed in the small Scanian village Åhus, next to the historical factory building where it all started. When the master brand of Absolut Vodka is being updated, The Absolut Home needs to follow, still with a twist and a platform of its own. Still remaining recognisable – a profile demanding a clear separation from the master brand.

Development of the brand platform, the logotype, a new emblem, tool box with complementary colour palette and custom-made brushstrokes to reflect the surrounding landscape and art direction.

Photo: Peter Westrup

WIPArkDes
Meyenberg Soap & Scent
Media Evolution Report
Mivitotal/Midsona
Exobe
Hall of Femmes #9 & #10
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Absolut Home/Pernod Ricard
Salix & Lazar
Malmö Live
Klubb Kom In
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Klinta Trädgård
PassionIce Sweden


Archive / Arkiv

Probi/Midsona
Essity Baby/Libero Hygiene
Salvequick
Essity Baby/Libero Diapers
One-to-Hundred, Functional Foods
Studio1833
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form