Bokserien "Hall of Femmes" lyfter och belyser arbeten av framstående kvinnliga Art Directors och Grafiska formgivare. Den nionde boken i ordningen handlar om Barbara Stauffacher Solomon, bland annat känd för sin storskaliga "Supergraphics" där HolsterGreen ansvarade för redigering av materialet.

Bok nummer 10 om den schweiziska formgivaren Rosmarie Tissi är nu släppt 2022. I slutet på 2018 spenderade vi tre dagar i Zürich tillsammans med Tissi. Tre dygn bestående av intervjuer, diskussioner, letande i arkiv och fotograferande, en katt som tyckte illa om kamerablixten och väldigt mycket skratt. Efter ett stort arbete med urval och redigering av både bild och text finns nu boken tillgänglig för alla som vill lära sig lite mer.


Foto Tissi boken: Rebecka Uhlin och Peter Westrup
Ursprungligt Koncept, Art Direction & Design: Hall of Femmes (Samira Bouabana och Angela Tillman Sperandio)
Foto Solomon boken: Göteborgstryckeriet
Layout: Lisa Sigebrand


The book series "Hall of Femmes" highlights the work of outstanding women in art direction and design. The ninth book puts the light on Barbara Stauffacher Solomon, amongst other things known for her Supergraphics. HolsterGreen was responsible for editing the material.

The 10th book in the series, about the swiss graphic designer Rosmarie Tissi is now released, spring 2022. In the end of 2018 we spent tre days with Tissi in her home in Zurich. Three days of interviews, discussions, going through archives and photographing. A cat disliking the camera flash and lots and lots of laughter. After extensive image- and text-editing the book is now available to each and everyone wanting to learn a little more.


Photo the Tissi book: Rebecka Uhlin and Peter Westrup
Original Concept, Art Direction & Design: Hall of Femmes (Samira Bouabana and Angela Tillman Sperandio)
Photo the Solomon book: Göteborgstryckeriet
Layout: Lisa Sigebrand




ArkDes
Meyenberg Soap & Scent
Media Evolution Report
Mivitotal/Midsona
Exobe
Hall of Femmes #9 & #10
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Absolut Home/Pernod Ricard
Salix & Lazar
Malmö Live
Klubb Kom In
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Klinta Trädgård
PassionIce Sweden


Archive / Arkiv

Probi/Midsona
Essity Baby/Libero Hygiene
Salvequick
Essity Baby/Libero Diapers
One-to-Hundred, Functional Foods
Studio1833
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Research, Writing, Art Direction, Photo & Layout – Hall of Femmes #10, Rosmarie Tissi. Buy this book and the others here

Rosmarie Tissi in her home in Zurich.

The Hall of Femmes team: Michaela Green, Linda Holster, Angela Tillman Sperandio, Elin Trogen, Katarina Mrsic and Lisa Sigebrand. Missing in the image is Samira Bouabana.

Editorial – Hall of Femmes #9, Barbara Stauffacher Solomon