Som ett led i ett långvarig samarbete med Essity Baby, där Michaela Green verkat som Design Director, är hygienprodukterna ett steg i varumärkesbyggandet. Förpackningen är Essity Baby's och Liberos primära varumärkesbyggande platform och det övergripande konceptet är utvecklat för att skapa en bildvärld som en av deras främsta tillgångar även för deras till storleken sett mindre produkter. Fotografering är gjord med fotografen Susanne Walström.

Produktfoto: Peter Westrup
© Amore Brand Identity StudiosAs part of a long term client relation, Michaela Green as Design Director of the Essity Baby account, the hygiene products are on step in building the brand. The packaging is Essity Baby's primary brand building platform and the concept is developed to strengthen the imagery as one of their key assets, also for their size wise smaller packages. Photgraphy made with the photographers Susanne Walström.

Product photo: Peter Westrup
© Amore Brand Identity Studios
ArkDes
Meyenberg Soap & Scent
Media Evolution Report
Mivitotal/Midsona
Exobe
Hall of Femmes #9 & #10
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Absolut Home/Pernod Ricard
Salix & Lazar
Malmö Live
Klubb Kom In
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Klinta Trädgård
PassionIce Sweden


Archive / Arkiv

Probi/Midsona
Essity Baby/Libero Hygiene
Salvequick
Essity Baby/Libero Diapers
One-to-Hundred, Functional Foods
Studio1833
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Packaging design and art direction