2020 har varit ett annorlunda år för oss och våra kunder. Mitt i arbetet med Ann-Margret Lindells Stipendiefonds varumärke- och identitetsarbete togs beslutet att genomföra den årliga prisceremonin digitalt. För ett så fysiskt hantverksorienterat område som det grafiska var det en stor förändring. Etablerat 2004, är Stiftelsen utan långa anor, men grundaren Ann-Margret Lindell verkade och gjorde stort avtryck från mitten till slutet av 1900-talet. Idag är denna fond den största i Sverige och ändå ganska okänd.

Ett typsnitt från 1932 som skurits ut i metall blev det bärande visuella elementet, kombinerat med dåtida och nutida verktyg för att skapa en inkluderande känsla av det grafiska skrået. Implementeringen kom sedan att handla om att lyfta nya digitala kanaler och fylla dem med innehåll – Intervjuer, bilder och sammanhang. Genom att aktualisera och fördjupa det digitala Arkivet har vi nu tagit ett steg på vägen mot att kunna höja medvetandegraden kring denna Stiftelse som ger småskaliga verksamheter nya möjligheter.

Uppdragsgivare:
Grafikens hus & Ann-Margret Lindells Stipendiefond
Webb: Lilit AsiryanThe year 2020 has been a different kind of year, for us and for our clients. In the process of curating and designing the brand of Ann-Margret Lindell Scholarship fund the decision to let the yearly price ceremony become digital was taken. To such a physical handicraft oriented trade like the graphic this was a big change of perspective. Established in 2004, the fund is still young, but the donor Ann-Margret Lindell was active and made her contribution from the middle to the end of the 1900s. Today this is the largest fund in Sweden, yet fairly unknown.

A font from 1932 with origins in inscriptual letters, were made into the main visual element, combined with past and present tools to create an inclusive feeling of the graphic trade. The implementation phase focused on lifting new digital channels and creating content – Interviews, images and context. By bringing forth and giving the digital Archive more depth we have now taken one step on the path of raising awareness of this fund giving this small scale craft new opportunities.

Commisioned by:
Grafikens hus & Ann-Margret Lindell's Scholarship fund
Web: Lilit Asiryan

ArkDes
Meyenberg Soap & Scent
Media Evolution Report
Mivitotal/Midsona
Exobe
Hall of Femmes #9 & #10
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Absolut Home/Pernod Ricard
Salix & Lazar
Malmö Live
Klubb Kom In
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Klinta Trädgård
PassionIce Sweden


Archive / Arkiv

Probi/Midsona
Essity Baby/Libero Hygiene
Salvequick
Essity Baby/Libero Diapers
One-to-Hundred, Functional Foods
Studio1833
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form


 

Website with an extended and growing Archive

 
 

 

Examples of the digital award ceremony presentation