Under de fem år byggnaden och verksamheterna hållit öppet på Dag Hammarskiölds Torg, har nya önskemål och behov för husets gäster utkristalliserats. Navigationsmönster och flöden behövde få struktur och riktning, information och tydligare identiteter för verksamheternas närvaro behövde belysas. Där startade HolsterGreens uppdrag.
Med målet att underlätta besökarnas orientering med hjälp av befintligt material, eventuella tillägg och rumsliga förändringar, samt förtydliga husets värdar och avsändare av information.
Leveransen består av en förnyad informationstrategi och systematisering av navigationsflöden i byggnaden.

Uppdragsgivare:
Malmö Live Konserthus, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Skanska & AFA Fastigheter
Foto: © Felix GerlachDuring the five years the building and its operations have been open on Dag Hammarskiölds Torg, new wishes and needs for the guests of the house have crystallised. Navigational patterns and flows required structure and direction, information, and distinct identities for the presence of the businesses needed to be elucidated. That's where HolsterGreen's mission started.
With the goal of facilitating visitor orientation using existing material, some additions and spatial changes, as well as clarifying the hosts of the house and the senders of the information.
The delivery consists of a renewed information strategy and systemisation of the navigation flow in the building.

Commissioned by:
Malmö Live Concert Hall, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Skanska & AFA Real Estate
Photo: © Felix Gerlach
ArkDes
Meyenberg Soap & Scent
Media Evolution Report
Mivitotal/Midsona
Exobe
Hall of Femmes #9 & #10
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Absolut Home/Pernod Ricard
Salix & Lazar
Malmö Live
Klubb Kom In
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Klinta Trädgård
PassionIce Sweden


Archive / Arkiv

Probi/Midsona
Essity Baby/Libero Hygiene
Salvequick
Essity Baby/Libero Diapers
One-to-Hundred, Functional Foods
Studio1833
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Navigation strategy – Malmö Live