Utställningen "The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations" är en grupputställning på Uppsala Konstmuseum. Tematiken utgår från tanken om begreppet antropocen, där människans inverkan på vår miljö är så stor att det påkallar en ny geologisk epok – från nuvarande Holocen till den föreslagna tidsåldern Antropocen. Vår inramning av tematiken utgår från människans symbolspråk, bokstäverna, med ett tillägg.

Växtinfärgning och textiltryck: Butler/Lindgård

"The Non-Human Animal - Negotiating Bio-relations" is a group exhibition at Uppsala Museum of Art. The thematics revolves around the term anthropocene, where the human impact on the environment is so significant that it calls for a new geological epoch – from the present Holocene to the suggested era Anthropocene. Our framing of the thematics uses the human symbols, the alphabet, with an add-on.

Plant dye and textile print: Butler/Lindgård
ArkDes
Meyenberg Soap & Scent
Media Evolution Report
Mivitotal/Midsona
Exobe
Hall of Femmes #9 & #10
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Absolut Home/Pernod Ricard
Salix & Lazar
Malmö Live
Klubb Kom In
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Klinta Trädgård
PassionIce Sweden


Archive / Arkiv

Probi/Midsona
Essity Baby/Libero Hygiene
Salvequick
Essity Baby/Libero Diapers
One-to-Hundred, Functional Foods
Studio1833
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form


Concept & Design – The Non-Human Animal, Uppsala Konstmuseum