En biennal designtävling arrangerad av Svensk Form, Linda Holster drev projektet under 2013-2015. Ett omfattande och spretigt projekt som erbjöd ett stort utbud av arbetsuppgifter, innebärande varumärkespositionering, strategisk utveckling för framtida incitament, skapa intressanta jurys och bra team med olika expertområden för projektet. Ett designprojekt med internationell närvaro, kreativ film-, utställning- och katalogproduktion och en aktör i politiska designdebatter och aktivt arbeta för att möjliggöra förändringar inom vårt fack.

Grafisk design: Lisa Olausson & Matilda Plöjel
Utställningsdesign: Louise Hederström
Prisformgivning: BVD
A biannual design award, arranged by Svensk Form, Linda Holster was the director of the project during 2013-2015. A vivid project that offers a great variety of work assignments including strategy development for future incentives, brand positioning and creative development, build and coach a great team with various interests in the project. A design project with international presence, creative film-, exhibition- and catalogue production and a part of political design debates and actively working to enable changes.

Graphic Design: Lisa Olausson & Matilda Plöjel
Exhibition design: Louise Hederström
Prize design: BVD
Hall of Femmes #9 & #10
Media Evolution Report
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Project Direction – Design S/Design S