Bokserien "Hall of Femmes" lyfter och belyser arbeten av framstående kvinnliga Art Directors och Grafiska formgivare. Den nionde boken i ordningen handlar om Barbara Stauffacher Solomon, bland annat känd för sin storskaliga "Supergraphics" där HolsterGreen ansvarade för redigering av materialet.

Just nu arbetar vi på bok nummer tio om den schweiziska formgivaren Rosmarie Tissi. Den tionde boken som även sammanfaller med att projektet Hall of Femmes som helhet firar tio år.

Foto: Michaela Green, Göteborgstryckeriet
Koncept, Art Direction & Design: Hall of Femmes (Samira Bouabana och Angela Tillman Sperandio)
Layout: Lisa Sigebrand


The book series "Hall of Femmes" highlights the work of outstanding women in art direction and design. The ninth book puts the light on Barbara Stauffacher Solomon, amongst other things known for her Supergraphics. HolsterGreen was responsible for editing the material.

Currently we are working on book number ten about the swiss designer Rosmarie Tissi. The tenth book which also coincides with the whole project Hall of Femmes celebrating its ten year anniversary.

Photo: Michaela Green, Göteborgstryckeriet
Concept, Art Direction & Design: Hall of Femmes (Samira Bouabana and Angela Tillman Sperandio)
Layout: Lisa Sigebrand
Media Evolution Report
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Moderna Museet Malmö
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Hall of Femmes
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

 

Writing, Art Direction & Layout – Rosmarie Tissi in her home in Zürich.

Editorial – Hall of Femme, Barbara Stauffacher Solomon