En innovativ trädgårdsmästare och en kreativ trädgårdsdesigner med ett fantastiskt råmaterial men utan budget – Växterna lades i kopieringsmaskinen och tillsammans med symboler hämtade från deras tekniska ritningar skapade vi ett mångfasetterat varumärke. Ett modervarumärke som med ett enkelt grepp ändras och anpassas för deras externa events.

The innovative plantsman and the garden designer with a wonderful material at their hands and no budget – Plants into the copy machine and symbols from their technical drawings becomes their multi faceted brand. One, the mother brand, the other the events.Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Moderna Museet Malmö
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Hall of Femmes
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Identity – Klinta Trädgård / Garden