En innovativ trädgårdsmästare och en kreativ trädgårdsdesigner med ett fantastiskt råmaterial men utan budget – Växterna lades i kopieringsmaskinen och tillsammans med symboler hämtade från deras tekniska ritningar skapade vi ett mångfasetterat varumärke. Ett modervarumärke som med ett enkelt grepp ändras och anpassas för deras externa events.

The innovative plantsman and the garden designer with a wonderful material at their hands and no budget – Plants into the copy machine and symbols from their technical drawings becomes their multi faceted brand. One, the mother brand, the other the events.PassionIce Sweden
Hall of Femmes
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
Råängen/Lund Cathedral
What Matter_s/DDW
One-to-Hundred, Functional Foods
Moderna Museet Malmö
Studio1833
Klinta Trädgård
Form/Design Center


Archive / Arkiv

Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Essity Baby
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Identity – Klinta Trädgård / Garden