Den lilla Göteborgsklubben "Klubb Kom In" för improvisations-jazz och blues med genusfokus, arbetade för att kunna nyöppna under enkla förhållanden och bereda plats på scen för några av dem som blivit av med sina uppdrag under året. Ett lustfyllt projekt som pausades mitt i sin utandning.


The small Gothenburg based club "Klubb Kom In" (transl. Come in) – an improvisational jazz and blues club with a gender representational focus – worked on a re-opening to create a scene for some of those having lost commissions and bookings during the past year. A project full of energy paused in the midst of its exhalation.
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Moderna Museet Malmö
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Hall of Femmes
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

 

A new identity implemented in print and on screen waiting for release.