En kort brief - "Vi ska publicera en rapport och vi vill att den blir nummer ett i en serie av fler. Och, vi vill att den ska kännas odesignad"

Några få principer; Stor-Mindre-Minst-typostorlek, sida 1-2-3-ordning. Ett begränsat grid och ett bildformat per uppslag.

Foto: Peter Westrup
Koncept, Art Direction & Design: HolsterGreen Studio
Layout: Linnea Paulsson Neppelberg


A short brief – "We're publishing a report and want it to be the first in a series of several. And, we want it to feel un-designed."

A few principles; Large-Medium-Small-font-size, page 1-2-3-order. A narrow grid and images one-size per spread

Foto: Peter Westrup
Koncept, Art Direction & Design: HolsterGreen Studio
Layout: Linnea Paulsson Neppelberg

Media Evolution Report
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Moderna Museet Malmö
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Hall of Femmes
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Graphic design of a book series for Media Evolution