Våra stora kattdjur går mot utrotning. Målsättningen för den New York-baserade globala organisationen Panthera är att rädda dessa arter från total utplåning – Formen speglar katternas styrka samtidigt som den belyser risken för dess upplösning som art. Logotypen levandegör organisationen samtidigt som den är framtagen för att kunna användas under de enklaste förhållanden likväl som för den mest exklusiva välgörenhetsgalan.

Digitalt samarbete med Hellomonday, Köpenhamn.

© Amore Brand Identity Studios

The big powerful cats are on the path of disappearing. The New York based global organisation Panthera has the goal to rescue the big cats from extinction – A visualization reflecting the strength as well as highlighting the risk of disappearance. A dynamic speed and motion come alive in the logotype that is developed to be carried out in the simplest manner scalable up to the most exclusive charity gala.

Digital collaboration with Hellomonday, Copenhagen.

© Amore Brand Identity Studios
Hall of Femmes #9 & #10
Media Evolution Report
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Identity – Panthera