För Probi inom koncernen Midsona, var 2020 ett år då efterfrågan på kosttillskott sköt i höjden. Uppdraget vi tog oss an var att samla uttrycket och lyfta sortimentet som helhet, där storsäljaren är Probi:Original, då benämnd Probi:Mage. Man stod inför ett namnbyte beroende på ändrat regelverk där :Mage behövde ersättas.

På en trespråkig marknad tog vi ett helhetsgrepp och gav produkterna engelska för produktnamnen. Inledningsvis ville man låta storsäljaren styra formen men man landade i slutvändorna i att fortsätta linjen som påbörjats där nyare produkter fått en mer livsstilsinriktad form med varumärkesbyggande topp och särskiljande inom sortimentet i botten.

2020 has been a year of increased demand for food supplements, also for Probi within Midsona. Our commission was to collect the assortment and create a more clear shelf impact, with the Probi:Original, then Probi:Mage, as the bestseller. Due to regulations on the market the word :Mage hade to be replaced.

On a trilingual market we argued for an english naming with less confusion and a bigger impact between markets. After initially wanting to let the bestseller be the guiding design, the end result ended up in continuing the more life style oriented newer assortment, where the top part builds the brand recognition and the bottom part creates product differentiation.Hall of Femmes #9 & #10
Media Evolution Report
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Before & After