Moderna Museet Malmö visar tre till fyra utställningar om året. Varje utställning kommuniceras genom en individuellt framtagen form utifrån en genomarbetad designstrategi. Sedan två år tillbaka har vi varit deras samarbetspartner och tagit fram koncept och design för deras utställningskampanjer.

Filmredigering: Finn Eskelin Milton
Praktikant: Carlotta Törnkvist, Narayn Edman


The Modern Museum Malmö shows three to four exhibitions per year. Each exhibition is communicated with an individually designed campaign built on a thorough design strategy. Since two years we have been their collaborative partner developing concepts and design for their exhibition campaigns.

Editing: Finn Eskelin Milton
Intern: Carlotta Törnkvist, Narayn Edman

PassionIce Sweden
Hall of Femmes
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
Råängen/Lund Cathedral
What Matter_s/DDW
One-to-Hundred, Functional Foods
Moderna Museet Malmö
Studio1833
Klinta Trädgård
Form/Design Center


Archive / Arkiv

Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Essity Baby
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Design concept & Communication – Moderna Museet Malmö

Stills from films – Watch some here or here