Moderna Museet Malmö visar tre till fyra utställningar om året. Varje utställning kommuniceras genom en individuellt framtagen form utifrån en genomarbetad designstrategi. Mellan 2017 och 2021 har vi varit deras samarbetspartner och tagit fram koncept och design för deras utställningskampanjer.

Filmredigering: Finn Eskelin Milton
Praktikant: Carlotta Törnkvist, Narayn Edman


The Modern Museum Malmö shows three to four exhibitions per year. Each exhibition is communicated with an individually designed campaign built on a thorough design strategy. From 2017 to 2021 we have been their collaborative partner developing concepts and design for their exhibition campaigns.

Editing: Finn Eskelin Milton
Intern: Carlotta Törnkvist, Narayn Edman

Hall of Femmes #9 & #10
Media Evolution Report
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Design concept & Communication – Moderna Museet Malmö

Stills from films – Watch some here or here