"Det är helt 100 – No bullshit, Clean label!". Detta är Schöttingers egna ord på sin nya energiprodukt. One-to-Hundred är en ny njutningsprodukt full av naturlig energi och protein med stor omsorg kring val av råvaror och dess sammansättning, framtagen av tidigare olympiern inom tyngdlyftning, Klaus Schöttinger (fd. Nilsson).

HolsterGreen har i ett tätt samarbete med Schöttinger arbetat fram strategi och koncept, vilket tar sig uttryck i naming och copy på samma sätt som i designen av förpackningen.

3D-modellering: Michael Olsson


"It's Hundred - No bullshit, Clean label!" These are the words of Schöttinger on his new protein product. One-to-Hundred is an indulgence product filling your body with natural energy and protein with great care put into choosing the produce and the recipes, developed by the former olympic champion Klaus Schöttinger (former Nilsson).

HolsterGreen has, in close collaboration with Schöttinger, developed the strategy and concept, visualised in the naming and copy as well as in the packaging design.

3D-modelling: Michael Olsson
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Moderna Museet Malmö
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Hall of Femmes
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Strategy, Naming, Copywriting, Identity & Packaging  – One-to-Hundred, Functional Foods