Essity Baby är ett långvarig samarbete, där Michaela Green verkat som Design Director. Under en period på sju år har varumärket genomgått ett flertal varumärkes- och designcykler. Dessa inkluderar strategiskt grundarbete i samarbete med Publicis, London och Essity Baby teamet, följt av designstrategisk implementering för Liberos Premium och Superpremium segment. Förpackningen är Essity Baby's och Liberos primära varumärkesbyggande platform och konceptet är utvecklat för att skapa en bildvärld som en av deras främsta tillgångar, framtaget i samarbete med fotograferna Emilia Bergmark-Jimínez respektive Susanne Walström.

© Amore Brand Identity Studios (Nu A+X).

The Essity Baby case is a long term client relation, Michaela Green as Design Director of the account. Over a period of seven years the brand has gone through several branding- and design cycles including strategic groundwork in collaboration with Publicis, London and the Essity Baby team followed by design strategic consequences implemented on the premium and super premium segments of the Libero brand. The packaging is Essity Baby's primary brand building platform and the concept is developed to strengthen the imagery as one of their key assets, created in close collaboration with respective photographer Emilia Bergmark-Jimínez and Susanne Walström.

© Amore Brand Identity Studios (Now A+X.)
PassionIce Sweden
Hall of Femmes
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
Råängen/Lund Cathedral
What Matter_s/DDW
One-to-Hundred, Functional Foods
Moderna Museet Malmö
Studio1833
Klinta Trädgård
Form/Design Center


Archive / Arkiv

Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Essity Baby
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Strategy, Packaging, Art Direction & Identity – Essity Baby