Essity Baby är ett långvarig samarbete, där Michaela Green verkat som Design Director. Under en period på nio år har varumärket Libero genomgått ett flertal varumärkes- och designcykler. Dessa inkluderar strategiskt grundarbete i samarbete med Publicis, London och Essity Baby teamet, följt av designstrategisk implementering för Liberos Premium och Superpremium segment. Förpackningen är Essity Baby's och Liberos primära varumärkesbyggande platform och konceptet är utvecklat för att skapa en bildvärld som en av deras främsta tillgångar, framtaget i samarbete med fotograferna Emilia Bergmark-Jimínez respektive Susanne Walström.

© Amore Brand Identity Studios

The Essity Baby case is a long term client relation, Michaela Green as Design Director of the account. Over a period of nine years the brand Libero has gone through several branding- and design cycles including strategic groundwork in collaboration with Publicis, London and the Essity Baby team followed by design strategic consequences implemented on the premium and super premium segments of the Libero brand. The packaging is Essity Baby's primary brand building platform and the concept is developed to strengthen the imagery as one of their key assets, created in close collaboration with the photographers Emilia Bergmark-Jimínez and Susanne Walström.

© Amore Brand Identity Studios
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Moderna Museet Malmö
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Hall of Femmes
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Strategy, Packaging, Art Direction & Identity – Essity Baby, Libero